משכנתא לדירה שנייה

our work

משכנתא לדירה שנייה

משכנתא לדירה שנייה דומה מאוד למשכנתא לדירה יחידה השוני נעוץ בהון אישי שצריך. בנק ישראל הגביל את המשכנתא לדירה שנייה עד 50% מקסימום משווי הבית בשונה ממשכנתא לדירה ראשונה עד 75% זאת אומרת יהיה צורך בהון אישי של מינימום 25% משווי הבית

our work

משכנתא לדירה שנייה

משכנתא לדירה שנייה דומה מאוד למשכנתא לדירה יחידה השוני נעוץ בהון אישי שצריך. בנק ישראל הגביל את המשכנתא לדירה שנייה עד 50% מקסימום משווי הבית בשונה ממשכנתא לדירה ראשונה עד 75% זאת אומרת יהיה צורך בהון אישי של מינימום 25% משווי הבית

שירותים נוספים