ליווי וייעוץ במחזור משכנתא

שירותים נוספים

טיפים

מחזור משכנתא הינו הליך חשוב שיש לבצע על מנת לקבל תנאים טובים ומטיבים יותר
אמה
כלכלנית
our work

מחזור נשכנתא

מיחזור הלוואת משכנתא הוא תהליך בו הלוואת המשכנתא הישנה מסולקת ומוחלפת במשכנתא חדשה, המציעה תנאים משופרים.

כיוון שהמשכנתא היא הלוואה ארוכת טווח, לעיתים חלים מאז שנלקחה שינויים משמעותיים, הן בתנאי השוק והן בהיקף ההכנסות וההוצאות המשפחתיות. מדובר, למשל, בשינוי הריבית במשק, הולדת ילד, קבלת כספי ירושה, מענק ועוד.

גם החלטת בנק ישראל לבטל את המגבלה הנוגעת לחלק המשכנתא במסלול ריבית הפריים כך שיכול לכלול עד שני שליש במסלול ריבית משתנה, ובכלל זה במסלול ריבית הפריים, עשויה להשפיע על ההחלטה למחזר משכנתא.

באמצעות מיחזור הלוואת המשכנתא ניתן לשנות את היקף ההחזרים החודשיים כך שיתאימו בצורה מיטבית לצרכים הפיננסיים העדכניים שלכם. המיחזור כולל שינוי בהרכב מסלולי ההלוואה, בתנאי ההלוואה, במשך ההלוואה ובגובה ההחזר החודש.

לדעתי בשני מצבים נמליץ על מחזור משכנתא.

הראשון קושי בהחזר החודשי של המשכנתא, ניתן בצורה מקצועית ואחראית לפרוס מחדש את כל חלקי המשכנתא או חלק ממנה בצורה זאת נקטין את ההחזר ונאריך את התקופה, במקרה זה נשלם יותר על המשכנתא בכללית אבל נקטין את ההחזר.
המקרה השני, הרביות השתנו . לדוגמא : המשכנתא שלנו נלקחה בריבית ממוצעת של 4% והיום הריבית 3% כאן ניתן אף לחסוך כסף לאורך תקופת המשכנתא שחסכון זה יכול להגיע לעשרות אלפים ואף יותר

our work

מחזור נשכנתא

מיחזור הלוואת משכנתא הוא תהליך בו הלוואת המשכנתא הישנה מסולקת ומוחלפת במשכנתא חדשה, המציעה תנאים משופרים.

כיוון שהמשכנתא היא הלוואה ארוכת טווח, לעיתים חלים מאז שנלקחה שינויים משמעותיים, הן בתנאי השוק והן בהיקף ההכנסות וההוצאות המשפחתיות. מדובר, למשל, בשינוי הריבית במשק, הולדת ילד, קבלת כספי ירושה, מענק ועוד.

גם החלטת בנק ישראל לבטל את המגבלה הנוגעת לחלק המשכנתא במסלול ריבית הפריים כך שיכול לכלול עד שני שליש במסלול ריבית משתנה, ובכלל זה במסלול ריבית הפריים, עשויה להשפיע על ההחלטה למחזר משכנתא.

באמצעות מיחזור הלוואת המשכנתא ניתן לשנות את היקף ההחזרים החודשיים כך שיתאימו בצורה מיטבית לצרכים הפיננסיים העדכניים שלכם. המיחזור כולל שינוי בהרכב מסלולי ההלוואה, בתנאי ההלוואה, במשך ההלוואה ובגובה ההחזר החודש.

לדעתי בשני מצבים נמליץ על מחזור משכנתא.

הראשון קושי בהחזר החודשי של המשכנתא, ניתן בצורה מקצועית ואחראית לפרוס מחדש את כל חלקי המשכנתא או חלק ממנה בצורה זאת נקטין את ההחזר ונאריך את התקופה, במקרה זה נשלם יותר על המשכנתא בכללית אבל נקטין את ההחזר.
המקרה השני, הרביות השתנו . לדוגמא : המשכנתא שלנו נלקחה בריבית ממוצעת של 4% והיום הריבית 3% כאן ניתן אף לחסוך כסף לאורך תקופת המשכנתא שחסכון זה יכול להגיע לעשרות אלפים ואף יותר

שירותים נוספים