הקפאת משכנתא

our work

הקפאת משכנתא

הקפאת משכנתא יכולה להיות בדל 2 מצבים.
הראשון הוא כאשר מתעורר קושי כלכלי ניתן ואף פעמים רבות גם רצוי בכדי להמנע מהחזר משכנתא בבנק .
השני כאשר החלטנו לרכוש נכס חדש הקפאת ההחזר על הבית הישן עד לקבלת הנכס החדש

our work

גרירת משכנתא

הקפאת משכנתא יכולה להיות בדל 2 מצבים.
הראשון הוא כאשר מתעורר קושי כלכלי ניתן ואף פעמים רבות גם רצוי בכדי להמנע מהחזר משכנתא בבנק .
השני כאשר החלטנו לרכוש נכס חדש הקפאת ההחזר על הבית הישן עד לקבלת הנכס החדש

שירותים נוספים